درباره خانه

خانه های خلاق و نوآوری محل استقرار تیم ها و کسب و کارها در جهت ارائه زیرساخت ، توسعه بازار، اموزش عملی، حل مساله برای طراحی و شکل گیری یک کسب و کار، شناسایی افراد دارای ایده، برای تبیدل به محصول، شبکه منتورینگ و مشاوره های تخصصی به شرکت های نوپا، بوده که به شناسایی و اتصال شرکت ها و افراد به یکدیگر نیز منجر می شود.

در حال حاضر گردش مالی صنایع خلاق در جهان، حدود ۲۷۰۰ میلیارد دلار برآورد شده و بیش از ۵۰ میلیون نفر اشتغال مستقیم ایجاد نموده است.

خانه های خلاق و نوآوری به عنوان یکی از هسته های مهم کمک به تسهیل و تسریع ایده و طرح های خلاقانه، نوآورانه و تیم های آنها برای ایجاد کسب و کار و تجاری سازی محصولاتشان می باشد.

 در راستای ایجاد زیرساخت های حمایتی، شبکه سازی فعالیت حوزه صنعت کاتالیست و فرآیندهای کاتالیستی و صنایع پیشرفته ، همچنین منتورینگ و به همرسانی ایده ها و سرمایه گذران برای تبدیل ایده به تکنولوژی و محصول، بعنوان حلقه اتصال بین دانشگاه، صنعت، شرکت های دانش بنیان، کسب و کارهای کوچک و نوپا،خانه خلاقیت و نوآوری سروین، با سرمایه گذاری شرکت دانش بنیان نفت و گاز سرو بعنوان پیشگام در تولید کاتالیست برای صنایع پتروشیمی، پالایش و فولاد شکل گرفت.

دانلود کاتالوگ خانه خلاق و نوآوری سروین

طرح های نوآورانه خانه خلاقیت و نوآوری سروین